• Ikastola, tutore eta gurasoen arteko bitartekaritza
  • Beharrezkoa denean, Ikastola eta gainontzeko lantaldeen informazioen hedapena eta bideratuko diren proiektuetan gurasoen ekarpenak ziurtatu.
  • Familien interesak aztertzeko inkesta.
  • Ikastolako ereduaren inguruko hausnarketa etengabea.
  • Familia Eskolen prestaketa familientzat interesgarriak diren gaien inguruan.