Erronken laburpena:

  • Ikastolako kirol proiektua indartu eta hobetu.
  • Kirola egiteko espazio faltari erantzuna eman. Irtenbideak bilatu.
  • Kirol eskaintzaren komunikazioa hobetu.
  • Kirol ekintzen jarraipen zehatzagoa egin hauen etengabeko hobekuntza bermatzeko.
  • Herriko beste entitate ezberdinekin elkarlanean kirola sustatu.